Details

Title

Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do analizy pracy platformowej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2019

Issue

No 4

Authors

Keywords

teoria aktora-sieci ; praca platformowa ; Uber ; socjologia pracy ; IDI

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

245-272

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

29.11.2019

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2019.126162

Source

Studia Socjologiczne; 2019; No 4; 245-272
×