Details

Title

Co to są ‘nauki socjologiczne’ w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych? Analiza konsekwencji decyzji biurokratycznych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2020

Issue

No 3

Authors

Keywords

socjologia ; nauki o rodzinie ; klasyfikacja dyscyplin naukowych

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

187-205

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

2020.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2020.132475

Source

Studia Socjologiczne; 2020; No 3; 187-205
×