Details

Title

Sustainable development of generation sources in the National Electric Power System

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2021

Volume

vol. 24

Issue

No 3

Affiliation

Zaporowski, Bolesław : Institute of Electric Power Engineering of Poznań University of Technology, Poznań, Poland

Authors

Keywords

sustainable development ; National Electric Power System (NEPS) ; power plant ; combined heat and power (CHP) plant ; electricity generation costs

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

79-92

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Bibliography

ARE 2021. Statistical Information on Electricity (Informacja statystyczna o energii elektrycznej). Agencja Rynku Energii SA, Nr 6, Warszawa (in Polish).
BP 2021. BP Statistical Review of World Energy, Edition 2021. [Online] https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html [Accssed: 2021-09-17].
Directive 2005/89. Directive 2005/89/UE of the European Parliament and Council of 18 January 2006 on concerning measures to safeguarded security of electricity supply and infrastructure investment. Official Journal of the European Union, 2006, L 33/1 – L33/22.
Directive 2012/27. Directive 2012/27/UE of the European Parliament and Council of 25 October 2012 on energy efficiency. Official Journal of the European Union, 2012, L315/1 – L315/56.
KPEiK 2019. National Energy and Climate Plan 2021–2030 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030). Ministerstwo Aktywów Państwowych, 2019 (in Polish).
MP 2020. Polish Nuclear Power Programme (Program polskiej energetyki jądrowej). Monitor Polski 2020, poz. 946 (in Polish).
PSE 2016. Forecast of Peak Capacity Demand Coverage in 2016–2035 (Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035). Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. [Online] https://www.pse.pl/-/prognoza-pokrycia-zapotrzebowania-szczytowego-na-moc-w-latach-2016-2035 [Accessed: 2021-08-10] (in Polish).
PSE 2020. Development Plan of Present and Future Electricity Satisfaction Demand Coverage in 2021–2035 (Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021–2030). Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. [Online] https://www.pse.pl/ documents/20182/21595261/Dokument_glowny_PRSP_2021-2030_20200528.pdf [Accessed: 2021-08-10] (in Polish).
PEP2040 2021. Energy Policy of Poland until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 roku). MP 2021, poz. 128 (in Polish). Statistics 2019. Statistics of Polish Heat Industry 2018 (Statystyka Ciepłownictwa Polskiego 2018). Warszawa: Agencja Rynku Energii SA (in Polish).
Statistics 2020. Statistics of Polish Electric Power Industry 2019 (Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2019). Warszawa: Agencja Rynku Energii SA (in Polish).
URE 2020. Information about Investment Plans in New Generation Capacity in 2020–2034 (Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2020–2034). Urząd Regulacji Energetyki. [Online] https://www.ure.gov.pl>download>Raport-Plany inwestycyjne w nowe moce wytwórcze latach 2020-2034 [Accessed: 2021-08-10] (in Polish).
Zaporowski, B. 2016. Sustainable development of the electricity generation sources (Zrównoważony rozwój źródeł energii elektrycznej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 19(3), pp. 35–48 (in Polish).
Zaporowski, B. 2019. Energy and economic effectiveness of prospective generation technologies for Polish electric power industry (Efektywność energetyczna i ekonomiczna perspektywicznych dla polskiej elektroenergetyki technologii wytwórczych). Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 63, część 2, pp. 87–90 (in Polish).

Date

2021.10.12

Type

Article
×