Details

Title

Quo vadis, Akademio?

Journal title

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2022

Issue

No 1 (69) Nauka dla nauki

Affiliation

Loprieno, Antonio : ALLEA - All European Academies

Authors

Keywords

akademia ; doradztwo naukowe ; ALLEA

Divisions of PAS

Popularnonaukowe

Coverage

18-21

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Date

2022.06.14

Type

Wywiad

Identifier

DOI: 10.24425/academiaPAN.2021.140131 ; 1733-8662
×