Details

Title

Wstęp. Mapując kontrowersje teorii praktyk społecznych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 4

Affiliation

Krajewski, Marek : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

11-16

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Bourdieu, Pierre. 2007. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Przekład Wiesław Kroker. Wydawnictwo Marek Drzewiecki.
2. Bukowski, Andrzej, Marianna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Karol Kurnicki. 2018. Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi. Przegląd Socjologiczny, 1: 139–164.
3. Couldry, Nick. 2004. Theorising media as practice. Social Semiotics, 14: 2, 115–132. DOI: 10.1080/1035033042000238295. 4. Drozdowski, Rafał. 2019. Wokół społecznych badań nad codziennością. Socjologia codzienności jako krytyka socjologiczna. W: M. Zawodna-Stephan, red. Życie codzienne (w) Archiwum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 65–85.
5. Haslanger, Sally. 2018. What is a Social Practice? Royal Institute of Philosophy Supplements, 82: 231–247. DOI:10.1017/S1358246118000085.
6. Jęcz, Jan. 2022. Prawda ekranu. O praktyce screenshotowania. Przegląd Kulturoznawczy, 51, 1: 53–73. DOI: 10.4467/20843860PK.22.004.15749.
7. Kaufmann, Jean Claude. 2004. Ego: Socjologia jednostki. Przekład Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
8. Nicolini, Davide. 2017. Practice Theory as a Package of Theory, Method and Vocabulary: Affordances and Limitations. In: M. Jonas, B. Littig, A. Wroblewski, eds. Methodological Reflections on Practice Oriented Theories. Springer International Publishing, 19–34. DOI: 10.1007/978-3-319-52897-7_2.
9. Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5, 2: 243–263. DOI: 10.1177/13684310222225432.
10. Schatzki, Theodore R. 2002. The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change. Penn State University Press.
11. Schatzki, Theodore R., Karin Knorr-Cetina, Eike von Savigny. 2001. The Practice Turn in Contemporary Theory. Routledge.12. Sedlačko, Michal. 2017. Conducting Ethnography with a Sensibility for Practice. In: M. Jonas, B. Littig, A. Wroblewski, eds. Methodological Reflections on Practice Oriented Theories. Springer International Publishing, 47–60. DOI: 10.1007/978-3-319-52897-7_4.
13. Shove, Elisabeth, Mika Pantzar, Matt Watson. 2012. The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes. SAGE.
14. Sikorska, Małgorzata. 2018. Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce. Studia Socjologiczne, 2: 31–63. DOI: 10.24425/122463.
15. Skórzyńska, Agata. 2017. Praxis i miasto. Ćwiczenia z kulturowych badań angażujących. Warszawa: Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo PAN.
16. Swidler, Ann. 2001. What anchors cultural practices? In: T. Schatzki, K. Knorr Cetina, E. von Savigny, eds. The Practice Turn in Contemporary Theory. Routledge, 83–101.
17. Warde, Alan. 2005. Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 5, 2: 131–153. DOI: 10.1177/1469540505053090.
18. Weenink, Don, Spaargaren, Gert. 2023. Practice Theories. In: G. Ritzer, ed. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosp125.pub2.
19. Zalewska, Joanna. 2019. Practice Theory Revisited: How Flexible Meta-habt Complements Habitus. Polish Sociological Review, 205, 1: 65–84. DOI: 10.26412/psr205.05.

Date

2023.12.11

Type

Wstęp

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.148172
×