Details

Title

Kolejny przypadek dystynkcji? Oglądanie telewizji a przestrzeń społeczna w Polsce

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 4

Affiliation

Cebula, Michał : Uniwersytet Wrocławski ; Drabina-Różewicz, Aleksandra : Uniwersytet Wrocławski ; Perchla-Włosik, Aleksandra : Uniwersytet Wrocławski

Authors

Keywords

struktura klasowa ; dystynkcja ; analiza korespondencji ; telewizja ; gust

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

145-175

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Adamczak, Marcin. 2020. Industry divide: the interdependence of traditional cinematic distribution and VOD in Poland. In: P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek, P. Stepan, eds. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Springer, 145–157.
2. Adorno, Theodor W. 2019. Przemysł kulturalny: wybrane eseje o kulturze masowej. Przekład Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
3. Anderson, Chris. 2008. Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Przekład Bolesław Ludwiczak. Poznań: Media Rodzina.
4. Ang, Ien. 1991. Desperately Seeking the Audience. London: Routledge.
5. Bennett, Tony, Mike Savage, Elizabeth B. Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal, David Wright. 2009. Culture, Class, Distinction. London–New York: Routledge.
6. Bennett, Tony, Modesto Gayo, David Rowe. 2018. Television in Australia: capitals, tastes, practices and platforma. Media International Australia, 167, 1: 126–145. DOI: 10.1177/1329878X18766788.
7. Bourdieu, Pierre. 1987. What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups. Berkeley Journal of Sociology, 32: 1–17.
8. Bourdieu, Pierre. 2009. Rozum praktyczny: o teorii działania. Przekład Joanna Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9. Bourdieu, Pierre. 2022. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Wydanie nowe. Przekład Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10. Cebula, Michał. 2015a. Beyond Economic and Cultural Capital: Network Correlates of Consumption Tastes and Practices. Polish Sociological Review, 192, 4: 455–474.
11. Cebula, Michał. 2015b. Dystynkcja na szklanym ekranie? Telewizja, praktyki odbiorcze a struktura społeczna. Przegląd Socjologiczny, 64, 3: 53–83.
12. Combes, Clément, Hervé Glevarec. 2021. Differentiation of series and tastes for TV series: The French case. Media, Culture & Society, 43, 5: 860–885. DOI: 10.1177/0163443720977277.
13. Cvetičanin, Predrag, Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Željka Zdravković, Adrian Leguina. 2021. From occupational to existential class: How to analyze class structure in hybrid societies (The case of Serbia). The British Journal of Sociology, 72, 4: 946–973. DOI: 10.1111/1468-4446.12858.
14. Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2023. Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce. Studia Socjologiczne, 248, 1: 115–143. DOI: 10.24425/sts.2023.144836.
15. Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. 2007. Nowa klasyfikacja i skale zawodów: socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
16. Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. 2014. Rynek telewizyjny w Polsce. Studia Medioznawcze, 56, 1: 101–113.
17. Faber, Stine Thidemann, Annick Prieur, Lennart Rosenlund, Jakob Skjøtt-Larsen. 2019. Five ways to apprehend classes. In: J. Blasius, F. Lebaron, B. Le Roux, A. Schmitz, eds. Empirical Investigations of Social Space. Springer, 99–114.
18. Filiciak, Mirosław. 2013. Media, wersja beta: film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu. Gdańska: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
19. Fiske, John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Przekład Katarzyna Sawicka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20. Flemmen, Magne, Vegard Jarness, Lennart Rosenlund. 2017. Social space and cultural class divisions: the forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. The British Journal of Sociology, 69, 1: 124–153. DOI: 10.1111/1468-4446.12295.
21. Friedman, Sam. 2011. The cultural currency of a ‘good’ sense of humour: British comedy and new forms of distinction. The British Journal of Sociology, 62, 2: 347–370. DOI: 10.1111/j.1468-4446.2011.01368.x.
22. Gripsrud, Jostein, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe. 2011. Changing relations: Class, education and cultural capital. Poetics, 39, 6: 507–529. DOI: 10.1016/j.poetic.2011.09.007.
23. GUS. 2020. Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r. Warszawa, Kraków: Główny Urząd Statystyczny.
24. Halawa, Mateusz. 2006. Życie codzienne z telewizorem: z badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
25. Hall, Stuart. 1987. Kodowanie i dekodowanie. Przekazy i Opinie, 1–2: 58–71.
26. Hesmondhalgh, David. 2006. Bourdieu, the media and cultural production. Media, Culture & Society, 28, 2: 211–231. DOI: 10.1177/0163443706061682.
27. Holt, Douglas B. 1997. Distinction in America? Recovering Bourdieu’s theory of tastes from its critics. Poetics, 25, 2–3: 93–120. DOI: 10.1016/S0304-422X(97)00010-7.
28. Jarness, Vegard. 2015. Modes of consumption: From ‘what’ to ‘how’ in cultural stratification research. Poetics, 53: 65–79. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.08.002.
29. Kajdanek, Katarzyna, Jacek Pluta, red. 2017. Wrocławska diagnoza społeczna 2017.Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Wrocław.
30. Krolo, Krešimir, Željka Tonković, Sven Marcelić. 2020. The great divide? Cultural capital as a predictor of television preferences among Croatian youth. Poetics, 80: 101400. DOI: 10.1016/j.poetic.2019.101400.
31. Kuipers, Giselinde. 2006.Televisionandtastehierarchy: thecaseof Dutch televisioncomedy. Media, Culture & Society, 28, 3: 359–378. DOI: 10.1177/0163443706062884.
32. Lahire, Bernard. 2004. La culture des individus: dissonances culturelles et distinctions de soi. Paris: Editions la Découverte.
33. Lahire, Bernard. 2008. The individual and the mixing of genres: Cultural dissonance and self-distinction. Poetics, 36, 2-3: 166–188. DOI: 10.1016/j.poetic.2008.02.001.
34. Lavie, Noa, Alexander Dhoest. 2015. ‘Quality television’ in the making: The cases of Flanders and Israel. Poetics, 52: 64–74. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.08.006.
35. Lin, Nan, Bonnie H. Erickson. 2008. Theory, Measurement, and the Research Enterprise on Social Capital. In: N. Lin, B. H. Erickson, eds. Social Capital. An International Research Program. Oxford: Oxford University Press, 1–24.
36. Lin, Nan, Mary Dumin. 1986. Access to Occupations Through Social Ties. Social Networks, 8: 365–385. DOI: 10.1016/0378-8733(86)90003-1.
37. Lindell, Johan, Jan Fredrik Hovden. 2018. Distinctions in the media welfare state: audience fragmentation in post-egalitarian Sweden. Media, Culture & Society, 40, 5: 639–655. DOI: 10.1177/0163443717746230.
38. Lizardo, Omar, Sara Skiles. 2015. Musical taste and patterns of symbolic exclusion in the United States 1993–2012: Generational dynamics of differentiation and continuity. Poetics, 53: 9–21. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.08.003.
39. Lotz, Amanda D. 2018. Evolution or revolution? Television in transformation. Critical Studies in Television: The International Journal of Television Studies, 13, 4: 491–494. DOI: 10.1177/1749602018796757.
40. Łuczaj, Kamil. 2013. Świat z drugiej strony ekranu: studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskie. Kraków: Wydawnictwo Libron.
41. Putnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Przekład Przemysław Sadura i Sebastian Szymański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
42. Redfern, Nick. 2012. Correspondence analysis of genre preferences in UK film audiences. Participations: Participations: journal of audience and reception studies, 9, 2: 45–55.
43. Redfern, Nick. 2015. Age, gender and television in the United Kingdom. Journal of Popular Television, 3, 1: 57–73. DOI: 10.1386/jptv.3.1.57_1.
44. Reisner, Justyna. 2017. Rynek telewizyjny w 2016 roku. Warszawa: KRRiT.
45. Reisner, Justyna. 2018. Rynek telewizyjny w 2017 roku. Warszawa: KRRiT.
46. Reisner, Justyna. 2019. Rynek telewizyjny w 2018 roku. Warszawa: KRRiT.
47. Siuda, Piotr. 2012. Kultury prosumpcji: o niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
48. Veenstra, Aleit, Philippe Meers, Daniël Biltereyst. 2020. Structured film-viewing preferences and practices: a quantitative analysis of hierarchies in screen and content selection among young people in Flanders. In: P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek, P. Stepan, eds. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Springer, 227–243.

Date

2023.12.12

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.148178
×