Details

Title

Osiągnięcia pedagogiki kultury w minionym sześcioleciu (po powołaniu Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×