Details

Title

„Po życie sięgać nowe…” Teoria a praktyka edukacyjna. VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń, 20–21.09.2010 roku

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×