Details

Title

H. Čerwinkowá i D.B. Gołębniak (red.), Badanie w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 502

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×