Details

Title

E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Karków 2010, s. 356

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×