Details

Title

Problemy planowania strategii i zagospodarowania przestrzennego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych / The Problems of Strategic and Spatial Planning in Metropolitan Areas Development Management

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2015; No 259
×