Details

Title

Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią w dużych miastach i metropoliach / Direct Spatial Management Instruments in Large Cities and Metropolises

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2015; No 259
×