Details

Title

Rozwój przestrzeni publicznych jako element rewitalizacji frontów wodnych na przykładzie Gdyni / Development of Public Spaces as a Part of Urban Waterfront Regeneration Strategies. Case Study: Gdynia

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2015; No 259
×