Details

Title

Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage

Journal title

Chemical and Process Engineering

Yearbook

2011

Issue

No 1 March

Authors

Keywords

cocoa ; powder ; water activity ; isotherms

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

21-31

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10176-011-0002-x ; ISSN 2300-1925 (Chemical and Process Engineering)

Source

Chemical and Process Engineering; 2011; No 1 March; 21-31

References

Bocka T. (2001), Experience with the Diosna mini-granulator and assessment of process scalability, Eur. J. Pharm. Biopharm, 52, 297, doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00197-7 ; Brunauer S. (1938), Adsorption of gases in multilayers, J. Am. Chem. Soc, 60, 309, doi.org/10.1021/ja01269a023 ; Domian E. (2002), Aglomeracja w przemyśle spożywczym, Przem. Spoż, 8, 80. ; Domian E. (2005), Właściwości fizyczne modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracji, Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4, 45, 87. ; Domian E. (2000), Adsorpcja pary wodnej przez żywność w proszku, Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4, 25, 27. ; Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. <i>Dz.U. L 197 z 3.8.2000: 19.</i> ; Faure A. (2001), Process control and scale-up of pharmaceutical wet granulation processes: a review, Eur. J. Pharm. Biopharm, 52, 269, doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00184-9 ; Fennema O. (1996), Water Management in the Design and Distribution of Quality Foods. ISOPOW 7, 3, doi.org/10.1016/j.meatsci.2010.04.038 ; Gabas A. (2007), Effect of maltodextrin and arabic gum in water vapor sorption on thermodynamic properties of vacuum dried pineapple pulp powder, J. Food Eng, 82, 246, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.02.029 ; Gondek E. (2009), Water vapor sorption isotherms of apple powder obtained by drying foam, Acta Agrophys, 13, 3, 639. ; Gondek E. (2005), Water vapor sorption isotherms of dried and candied fruits, Acta Sci. Pol., Technol. Alimentaria, 4, 1, 63. ; Janowicz M. (2007), Adsorpcja Pary Wodnej Przez Ciastka Biszkoptowe Wielowarstwowe, Inż. Rol, 5, 93, 205. ; Kowalska J. (2002a), Izotermy sorpcji pary wodnej przez powleczony napój kakaowy w proszku, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 486, 56. ; Kowalska J. (2002b), Wpływ aglomeracji i powlekania na kinetykę sorpcji pary wodnej przez napój kakaowy w proszku, Inż. Rol, 4, 37, 72. ; Kowalska J. (2003), Wpływ aglomeracji na właściwości sorpcyjne wieloskładnikowej żywności w proszku, Problemy Inż. Rol, 3, 97. ; Kowalska J. (2005), The influence of ingredients distribution on properties of agglomerated cocoa products, J. Food Eng, 68, 155, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.05.028 ; Kowalska J. (2009), Wpływ aglomeracji na stabilność kwasu L-askorbinowego w przechowywanym kakao instant, Inż. Aparat. Chem, 48, 40, 29, doi.org/10.1007/S11270-008-9782-0 ; Kunachowicz H. (1998), Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, National Food and Nutrition Institute, Prace IŻŻ, 85, 580. ; Ostrowska-Ligęza E. (2008), Wpływ aktywności wody i naprężenia ściskającego na odkształcenie wybranych składników napoju kakaowego w proszku, Acta Agrophys, 11, 2, 475. ; Pałacha Z., 2007. <i>Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kalorymetrycznej.</i> D.Sc. Thesis (Rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ; Pietsch W. (2003), An interdisciplinary approach to size enlargement by agglomeration, Powder Technol, 130, 8, doi.org/10.1016/S0032-5910(02)00218-18 ; PN-A-74859:1994 <i>Wyroby cukiernicze - Pakowanie, przechowywanie i transport.</i> ; Rambali B. (2001), Using experimental design to optimize the process parameters in fluidized bed granulation on semi - full scale, Intern. J. Pharm, 220, 149, doi.org/10.1016/S0378-5173(03)00162-5 ; Schubert H. (2003), Product engineering of dispersed systems, Trends Food Sci. Technol, 14, 9, doi.org/10.1016/S0924-2244(02)00245-5 ; Seville J. (2000), Interparticle forces in fluidization, Powder Technol, 113, 261, doi.org/10.1016/S0032-5910(00)00309-0 ; Sinija V. (2008), Moisture sorption isotherms and heat of sorption of instant (soluble) green tea powder and green tea granules, J. Food Eng, 86, 494, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.10.026 ; C. van den Berg (1985), Properties of Water in Food, 119, doi.org/10.1007/978-94-009-5103-7_8

Editorial Board

Editorial Board

Ali Mesbah, UC Berkeley, USA ORCID logo0000-0002-1700-0600

Anna Gancarczyk, Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poland ORCID logo0000-0002-2847-8992

Anna Trusek, Wrocław University of Science and Technology, Poland ORCID logo0000-0002-3886-7166

Bettina Muster-Slawitsch, AAE Intec, Austria ORCID logo0000-0002-5944-0831

Daria Camilla Boffito, Polytechnique Montreal, Canada ORCID logo0000-0002-5252-5752

Donata Konopacka-Łyskawa, Gdańsk University of Technology, Poland ORCID logo0000-0002-2924-7360

Dorota Antos, Rzeszów University of Technology, Poland ORCID logo0000-0001-8246-5052

Evgeny Rebrov, University of Warwick, UK ORCID logo0000-0001-6056-9520

Georgios Stefanidis, National Technical University of Athens, Greece ORCID logo0000-0002-4347-1350

Ireneusz Grubecki, Bydgoszcz Univeristy of Science and Technology, Poland ORCID logo0000-0001-5378-3115

Johan Tinge, Fibrant B.V., The Netherlands ORCID logo0000-0003-1776-9580

Katarzyna Bizon, Cracow University of Technology, Poland ORCID logo0000-0001-7600-4452

Katarzyna Szymańska, Silesian University of Technology, Poland ORCID logo0000-0002-1653-9540

Marcin Bizukojć, Łódź University of Technology, Poland ORCID logo0000-0003-1641-9917

Marek Ochowiak, Poznań University of Technology, Poland ORCID logo0000-0003-1543-9967

Mirko Skiborowski, Hamburg University of Technology, Germany ORCID logo0000-0001-9694-963X

Nikola Nikacevic, University of Belgrade, Serbia ORCID logo0000-0003-1135-5336

Rafał Rakoczy, West Pomeranian University of Technology, Poland ORCID logo0000-0002-5770-926X

Richard Lakerveld, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong ORCID logo0000-0001-7444-2678

Tom van Gerven, KU Leuven, Belgium ORCID logo0000-0003-2051-5696

Tomasz Sosnowski, Warsaw University of Technology, Poland ORCID logo0000-0002-6775-3766×