Details

Title

Detonation Deposited Fe-Al Coatings Part II: Transmission Electron Microscopy of Interlayers and Fe-Al Intermetallic Coating Detonation Sprayed onto the 045 Steel Substrate
Detonacyjne Osadzanie Warstw Fe-Al Część II: Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa Warstw Pośrednich Oraz Powłoki Faz Typu Fe-Al Natryskiwanych Detonacyjnie Na Podłoże Stali 045

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Issue

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0008-x ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 1 March
×