Details

Title

The Activity of Selected Disinfectants Towards Endospores of Bacteria of the Bacillus Genus

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Numer

No 1

Authors

Keywords

disinfectant ; endospores ; Bacillus

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0005-9 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 1

References

Bobrowski M. (2002), Podstawy biologii sanitarnej, Białystok. ; Chapman J. (1998), Characterizing bacterial resistance to preservatives and disinfectants, International Biodeterioratiol and Biodegradation, 41, 241, doi.org/10.1016/S0964-8305(98)00025-0 ; Dzierżanowska D. (1999), Zakażenia szpitalne. ; Hilgren J. (2009), Susceptibilities of Bacillus subtilis, Bacillus cereus and avirulent Bacillus anthracis sporesto liquid biocides, Journal of Food Protection, 72, 2, 360. ; Kieć-Świerczyńska M. (1995), Środki odkażające w zakładach służby zdrowia. Rodzaj i częstość stosowania, Medycyna Pracy, 46, 1, 39. ; Krzywicka H. (1986), Zastosowanie chemicznych środków dezynfekcyjnych w szpitalach. ; Kutrowska E. (2005), Kwas nadoctowy w nowoczesnych procesach dekontaminacji, Zakażenia, 5, 4, 15. ; Kutrowska E. (2010), Nowe rozwiązania w dezynfekcji narzędzi i powierzchni oraz ich praktyczne zastosowanie, Zakażenia, 3, 7. ; Libudzisz Z. (2008), Mikrobiologia techniczna, 2. ; Litwińska B. (2005), Aktywność wirusobójcza preparatów alkoholowych zawartych w środkach przeznaczonych do dezynfekcji rąk (antyseptykach);, Zakażenia, 3, 60. ; Matras J. (2000), Bacillus anthracis, Postępy Mikrobiologii, 41, 1. ; Meyer B. (2002), Kwas nadoctowy jako substancja czynna w dezynfekcji, Aseptyka, 2, 10. ; Mizak L. (2005), Sporobójcza aktywność nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego wobec przetrwalników Bacillus anthracis, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 57, 437. ; Murtough S. (2001), Biocide rotation in the healthcare setting:is there a case for policy implementation?, Journal of Hospital Infection, 48, 1, doi.org/10.1053/jhin.2001.0950 ; Parnowska W. (1998), Środki odkażające - rola w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych, Farmacja Polska, 54, 15, 675. ; Parnowska W. (2000), Znaczenie stosowania i badań skuteczności środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych, Postępy Nauk Medycznych, 3, 54. ; PN-EN 1040:2000: <i>Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Podstawowe działanie bakteriobójcze. Metoda badania i wymagania</i> (faza 1). ; PN-EN 14347: 2005: <i>Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Podstawowe działanie sporobójcze - Metoda badania i wymagania</i> (faza 1, etap 1). ; Rogalewicz R. (2010), Wieloskładnikowe preparaty dezynfekcyjne - nowe trendy w dziedzinie dezynfekcji instrumentów i powierzchni medycznych w placówkach służby zdrowia, Pielęgniarka Epidemiologiczna, 4, 43, 30. ; Różalski A. (2003), Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. ; Russel A. (1990), Bacterial Spores and Chemical Sporicidal Agents, Clinical Microbiology Reviews, Apr, 99. ; Russel A. (1996), Activity of biocides against mycobacteria, Journal of Applied Bacteriology, 81, 87. ; Russel A. (1997), Microbial susceptibility and resistance of biocides, ASM News, 63, 9, 481. ; Russell A. (2002), Mechanisms of antymicrobial action antyseptic and disinfectants: an increasingly important area of investigation, Journal of Antimicrobial Chemoterapy, 49, 597, doi.org/10.1093/jac/49.4.597 ; Russell A. (2004), Bacterial adaptation and resistance to antiseptics, disinfectants and preservatives is not a new phenomenon, Journal of Hospital Infection, 57, 97, doi.org/10.1016/j.jhin.2004.01.004 ; Sagripanti J-L. (1999), Bacterial spores survive treatment with commercial sterilants and disinfectants, Applied and Enviromental Microbiology, 4255. ; Staniszewska M. (2006), Działanie sporobójcze środków dezynfekcyjnych, Zakażenia, 6, 5, 12. ; Swoboda-Kopeć E. (1999), Bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich w filariozie;, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 51, 347. ; Walsh S. (1999), Ortho-phthaldehyde: a possibility alternative to glutaraldehyde for high level disinfection, Journal of Applied Microbiology, 86, 1039, doi.org/10.1046/j.1365-2672.1999.00791.x ; Zaremba M. (2001), Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. ; Żakowska Z. (2000), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. ; <a target="_blank" href='http://www.pis.lodz.pl/pliki/akt20070928'>www.pis.lodz.pl/pliki/akt20070928</a> ; <a target="_blank" href='http://www.teraz-zdrowie.pl/zakazenia-szpitalne'>www.teraz-zdrowie.pl/zakazenia-szpitalne</a>

Open Access Policy


×