Details

Title

Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Numer

No 1

Authors

Keywords

Excess sludge ; thermal disintegration ; hydrolysis ; anaerobic stabilization ; degree of sludge fermentation ; volatile fatty acids ; chemical oxygen demand

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0009-5 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 1

References

Bień J. (2011), Efektywność fermentacji metanowej osadów, Wodociągi-Kanalizacja, 2, 84, 22. ; Bień J. (2009), Możliwości zwiększenia efektywności przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych, Forum Eksploatatora, 6, 45, 70. ; Bień J. (2010), Intensyfikacja produkcji biogazu w procesie stabilizacji beztlenowej osadów przemysłowych, Gospodarka odpadami komunlanymi, Monografia pod red. K. Szymańskiego, 6, 211. ; Bień J. (2001), Wpływ ultradźwięków na strukturę osadów ściekowych w procesie ich kondycjonowania, null, 40. ; Zhang G. (2008), Energy-efficient sludge sonification: Power and sludge characteristics, Bioresource Technology, 99, 9029, doi.org/10.1016/j.biortech.2008.04.021 ; Bień J. (2002), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. ; Podedworna J. (2008), Technologia osadów ściekowych. ; Malej J. (2001), Generowanie lotnych kwasów tłuszczowych ze strumienia ścieków surowych oraz niektóre problemy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, Rocznik Ochrony Środowiska, 3, 103. ; Karaczun Z. (1999), Ochrona środowiska, Wydanie 2. ; Myszograj S. (2007), Fermentacja metanowa osadów ściekowych hydrolizowanych termochemicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 10, 2, 141. ; Skiadas I. (2004), Thermal pretreatment of primary and secondary sludge at 70°C prior to anaerobic digestion, null, 1121. ; Neyens E. (2003), A review of thermal sludge pre-treatment processes to improve dewater ability, Journal of Hazardous Materials, B98, 51, doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00320-5 ; Wójtowicz A. (2006), Dezintegracja - wprowadzenie do zagadnienia, Forum Eksploatatora, 1, 22, 34. ; Dąbrowska L. (2011), Heavy Metals and PCBs in sewage sludge during thermophilic digestion process, Archives of Environmental Protection, 37, 3, 3. ; Polskie Normy (PN-9/C-04540/05), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-EN-12879), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-75/C-04616/04), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-91/C-04540/05), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; International Measurements Standards ISO 7027. ; Polskie Normy (PN-73/C-04576/10), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-73/C-04576/02), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa.

Open Access Policy


×