Details

Title

The Influence of Selected Factors on the Removal of Anionic Contaminants from Water by Means of Ion Exchange MIEX®DOC Process

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Numer

No 1

Authors

Keywords

ion exchange ; MIEX®DOC process ; fulvic and humic acids removal ; anions removal

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0010-z ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 1

References

Adamski W. (2010), Zastosowanie reaktorów wielofunkcyjnych do oczyszczania wody, Ochrona Środowiska, 32, 1, 3. ; Apell J. (2010), Combined ion exchange treatment for removal of dissolved organic matter and hardness, Water Research, 44, 2419, doi.org/10.1016/j.watres.2010.01.004 ; Hsu S. (2010), Removal of bromide and natural organic matter by anion exchange, Water Research, 44, 2133, doi.org/10.1016/j.watres.2009.12.027 ; Huang H. (2009), Pretreatment for low pressure membranes in water treatment: a review, Environmental Science&Technology, 43, 9, 3011, doi.org/10.1021/es802473r ; Jachimko B. (2006), Badania nad usuwaniem substancji organicznych z wód powierzchniowych i mieszanych przy użyciu żywicy jonowymiennej MIEX, null, 1, 109. ; Jung C. (2009), Evaluation of membrane fouling mechanism in various membrane pretreatment processes, Desalination and Water Treatment, 2, 195, doi.org/10.5004/dwt.2009.256 ; Kabsch-Korbutowicz M. (2006), Usuwanie naturalnych substancji organicznych z wody w zintegrowanym procesie MIEX® - ultrafiltracja, Ochrona Środowiska, 28, 1, 17. ; Kabsch-Korbutowicz M. (2010), Zastosowanie zintegrowanych procesów membranowych do usuwania substancji organicznych z wody, Ochrona Środowiska, 32, 3, 27. ; Mołczan M. (2005), Badania pilotowe skuteczności oczyszczania wody w procesie MIEX®DOC, Ochrona Środowiska, 27, 4, 19. ; Mołczan M. (2009), Ocena teoretycznych i praktycznych możliwości usuwania substancji organicznych z wody w procesie magnetycznej wymiany anionowej, Ochrona Środowiska, 31, 1, 31. ; Rajca M. (2011), Zastosowanie procesu MIEX®DOC w połaczeniu z mikro- i ultrafiltracją do oczyszczania wody, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, 2, 137. ; Rajca M. (2011), Proces MIEX®DOC w oczyszczaniu wód, Technologia wody, 5, 36. ; Slunjski M. (2004), Usuwanie substancji organicznych z wody na makroporowatych namagnetyzowanych żywicach anionowych MIEX®, Ochrona Środowiska, 26, 2, 11.

Open Access Policy


×