Details

Title

Study on factors influencing the level of capital expenditure spent in mining . = Badanie czynników wpływających na wysokość nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w górnictwie

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Keywords

mining industry ; investment ; econometric model ; propensity to invest

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

71-86

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Article

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0035-x

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 4; 71-86
×