Details

Title

Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results . = Laserowa analiza uziarnienia - wpływ gęstości i kształtu ziaren na wyniki pomiarów

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Keywords

Laser granulometric analysis ; accuracy of granulometric analysis

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

101-112

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Article

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0033-z

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 4; 101-112
×