Details

Title

Influence of Slenderness Ratios of a Multi-Hole Ceramic Filters at the Effectiveness of Process of Filtration of Non-Metallic Inclusions from Liquid Steel

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Numer

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-012-0002-y ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 1 March

References

Kusiak-Anioła A. (1981), Metalurgia argonowania stali. ; Jawojski W. (1979), Wkljuczienia i gazy w staliach. ; J. Happ, M. G. Fröhberg, Giessereiforschung, Heft 1, 1-9 (1971). ; Ali S. (1985), Metallurgical Transaction, 16b, 725. ; Bažan M. (2001), Nove poznatky z vyzkumu plynnuleho odlevani oceli. ; Kudliński Z. (2003), Analiza modelu matematycznego filtracji stali filtrami ceramicznymi, Teorie a Praxe. ; Kudliński Z. (2004), Wyniki badań filtracji stali filtrami ceramicznymi, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 71, 4, 157. ; Kudliński Z. (2005), Doświadczenia i perspektywy rafinacji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych za pomocą filtrów ceramicznymi, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 72, 5, 254. ; Janiszewski K. (2004), Wpływ osadowego odtleniania na efektywność procesu filtracji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych Praca doktorska. ; Janiszewski K. (2006), The influence of non metallic inclusions physical state on effectiveness of the steel filtration process, Steel Research, 3, 169. ; Rotko R. (2009), Wpływ atmosfery ochronnej argonu na proces filtracji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych. ; Janiszewski K. (2010), Rafinacja ciekłej stali w atmosferze ochronnej, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 77, 1, 8. ; Janiszewski K. (2006), Filtracja stali w linii technologicznej urządzenia COS, null, 101. ; Merder T. (2005), The analysis of the conditions of steel flow in the tundish performed by a numerical method, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 4, 933. ; Janiszewski K. (2009), Refining of liquid steel multi-hole ceramic filters in protective atmosphere, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 61, 5, 78. ; Kawecka-Cebula E. (1994), Filtrowanie stali, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 61, 3, 92.
×