Details

Title

The Influence of the Parameters of Electrolysis Carried Out with Periodic Reversal Current (PRC) on the Morphology of Silver Obtained Via Silver Chloride Cathodic Reduction

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Numer

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-012-0004-9 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 1 March

References

J. Sędzimir, I. Harańczyk, Z. Bogacz, Sposób odzyskiwania srebra z odpadowych roztwo-rów zawierających związki srebra. Patent nr 153647 z dnia 10.03.1992. ; Sędzimir J. (2002), Odzysk srebra wysokiej czystości z odpadowych rafinacyjnych roz tworów azotanowych, Rudy i Metale Nieżelazne, 47, 4, 190. ; Sędzimir J. (1987), Reduction of AgCl by Al in the presence of HCl solutions, Archives of Metallurgy, 32, 645. ; Sędzimir J. (1989), Recovery of silver from its chloride by reduction in the cell Ag|AgCl, electrolyte|Al, Archives of Metallurgy, 34, 217. ; Sędzimir J. (1992), Cathodic reduction of silver chloride, null, 523. ; Sędzimir J. (2002), Precipitation of metals by metals (cementation) - kinetics equilibria, Hydro-metallurgy, 64, 161. ; Burzyńska L. (2004), Recovery of silver from AgCl by using the cell ZnjH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,AgCljAg, Archives of Metallurgy, 49, 169. ; Sędzimir J. (1994), Cathodic reduction of the AgCl slime in the cell with the inso-luble anode, Archives of Metallurgy, 39, 9. ; Kisza A. (2000), Elektrochemia. Jonika. ; Harańczyk I. (2000), Praktyczne wykorzystanie srebra odzyskanego z odpadów, null, 34. ; Burzyńska L. (2002), Wybrane zagadnienia procesu ele-ktrorafinacji miedzi, null, 29. ; Penderleith H. (1971), The Conservation of Antiquities and Works of Art. Treatment, Repair and Restoration, 219. ; Nosek E. (1992), Konserwacja wczesnośredniowiecznego srebrnego kielicha i pateny z grobu biskupa Maura w katedrze na Wawelu, Studia Waweliana, II, 31. ; Chandrasekar M. (2008), Pulse and pulse reverse plating - Conceptual, advantages and applications, Electrochimica Acta, 53, 3313. ; Gumowska W. (2000), Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi.
×