Details

Title

Laser Surface Modification of Borochromizing C45 Steel

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Numer

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-012-0012-9 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 1 March

References

Młynarczak A. (2004), Budowa i właściwości dyfuzyjnych warstw chromoborowanych wytwarzanych na stalach narzędziowych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 24, 2, 173. ; Balandin Yu. (2005), Surface hardening of die steel by diffusion boronizing, borocopperizing and borochromizing in fluidized bed, Metal Science and Heat Treatment, 47, 3, 103, doi.org/10.1007/s11041-005-0037-z ; Woldan A. (2000), Wpływ laserowego stopowania stali węglowej chromem na strukturę i właściwości warstwy wierzchniej, Inżynieria Materiałowa, 21, 6, 478. ; Lee S. (2004), Mechanical properties of duplex layer formed on AISI 403 stainless steel by chromizing and boronizing treatment, Surface and Coating Technology, 177-178, 178, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.07.009 ; Bourithis L. (2003), Boriding a plain carbon steel with the plasma transferred arc process using boron and chromium diboride powders: microstructure and wear properties, Materials Letters, 57, 1835, doi.org/10.1016/S0167-577X(02)01077-7 ; Sen S. (2009), The effect of boronizing and boro-chromizing on tribological performance of AISI 52100 bearing steels, Industrial Labrication and Tribology, 61, 3, 146, doi.org/10.1108/00368790910953668 ; Grachev S. (1999), Chemicothermal Treatment, Boronizing and Borochromizing in a vibrofluidized bed. Metal Science and Heat Treatment, 41, 11-12, 465. ; Pertek A. (2010), Warstwy borowane modyfikowane chromem, niklem oraz obróbką laserową, Inżynieria Materiałowa, 31, 176, 4. ; Bartkowska A. (2010), Laserowa modyfikacja warstw borochromowanych na stali C45, null, 187. ; Burakowski T. (1995), Inżynieria powierzchni metali. ; Przybyłowicz K. (2000), Teoria i praktyka borowania stali. ; Pertek A. (2001), Kształtowanie struktury i właściwości warstw borków żelaza otrzymanych w procesie borowania gazowego. ; Safonov A. (1998), Special features of boronizing iron and steel using a continuous-wave CO<sub>2</sub> laser, Metal Science and Heat Treatment, 40, 1. ; Wiśniewski K. (2009), Influence of laser alloying with amorphous boron on structure and microhardness of 41Cr4, Archives of Metallurgy and Materials, 54, 1, 111.
×