Details

Title

Laser Remelting Teratment of Plasma-Sprayed Cr2O3 Oxide Coatings

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Numer

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-012-0013-8 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 1 March

References

Pokhmurska A. (2000), Surf. Coat. Technol, 125, 415, doi.org/10.1016/S0257-8972(99)00614-3 ; Chwa S. (2001), Surf. Coat. Technol, 148, 88. ; Klimpel A. (2000), Napawanie i natryskiwanie cieplne. ; Cuetos J. (1993), Wear, 169, 173, doi.org/10.1016/0043-1648(93)90295-W ; Cellard A. (2009), Ceram. Int, 35, 913, doi.org/10.1016/j.ceramint.2008.02.022 ; Cetinel H. (2008), J. Mater. Process. Tech, 196, 259, doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.05.048 ; Krishnan R. (2001), Scripta Mater, 45, 693, doi.org/10.1016/S1359-6462(01)01081-8 ; Yuanzheng Y. (2000), Mater. Sci. Eng, A 291, 168. ; Nitkiewicz Z. (2001), Wykorzystanie łukowych źródełplazmy w inżynierii powierzchni, Wyd. ; Sun L. (2003), Mater. Sci. Eng, A 360, 70. ; Iwaszko J. (2008), Kształtowanie struktury i składu fazowego przetapianych powłok tlenkowych ZrO<sub>2</sub> i Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. ; Chen C. (2005), Appl. Surf. Sci, 250, 98, doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.12.030 ; Jiang P. (2000), Surf. Coat. Technol, 130, 24, doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00680-0 ; Iwaszko J. (2006), Surf. Coat. Technol, 201, 3443, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2006.07.234 ; Mateos J. (2000), Wear, 239, 274, doi.org/10.1016/S0043-1648(00)00325-2
×