Details

Title

Szkoda w środowisku na gruncie konwencji CLC 1992 oraz FUND 1992. Rozważania na tle nowych wytycznych dotyczących formułowania roszczeń . = Environmental Damage under the CLC 92 and Fund 92 Conventions. Remarks Concering New Guidelines for Presenting Claims for Environmental Damage

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2018

Numer

No XXXIV

Authors

Keywords

environmental damage ; oil pollution ; CLC 1992 ; IOPC Funds ; the guidelines ; lost services ; alternative environment ; "Erika" ; " Prestige"

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

211-224

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2018

Type

Article

Identifier

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/pm.2018.125833

×