Details

Title

W poszukiwaniu inspiracji dla wyjątkowej oferty agrobiznesu – dobre praktyki

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 269

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

231-235

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0079-3493
×