Details

Title

Dobrobyt Contra Dobrostan Konsumpcjonizm A Ideał Dobrego Życia Z Perspektywy Psychologii Pozytywnej

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2013

Identifier

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2014-0002

×