Details

Title

Szelągi podwójne Bogusława XIV z 1624 roku ze „średniowieczną czwórką”
Double-shillings of Bogislaw XIV from 1624 with the ‘medieval four’.

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155
×