Details

Title

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów / Cultural Heritage as a Factor in Development and Specialization of Regions

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×