Details

Title

Bariery i szanse rozwoju inteligentnych specjalizacji rozwoju Dolnego Śląska / Barriers and Opportunities for the Development of Smart Specializations of Lower Silesia Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×