Humanities and Social Sciences

Rocznik Pedagogiczny

Content

Rocznik Pedagogiczny | 2014 | Tom 37 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this article I make a critical analysis of educational policy in Poland during
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Śliwierski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents the common causes (external and internal factors) for
Go to article

Authors and Affiliations

Ałła Wasyluk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The paper presents the history of Czech higher education, which has a very
Go to article

Authors and Affiliations

Miroslav Somr
Lenka Hrušková
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The author is trying to reconstruct the causes of moral panic around the
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Biskup
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article refers to Eglantine Jebb (1876–1928), little known in Poland,
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksander Cywiński

Instructions for authors

Zalecenia edytorskie

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu:

Imię Nazwisko

Afiliacja

Tytuł: Times New Roman 12, bold.

Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Cytowania: Przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą.

Przypisy: Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa. Np.

1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3.

Bibliografia na końcu tekstu:

Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31.

Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu:
[dostęp: dd.mm.rrrr]

Streszczenie i słowa kluczowe

Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie redakcji krótkiego streszczenia w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi według wzoru:

This page uses 'cookies'. Learn more